Home

Over jhr. Bert-Jan
   van der Mieden


De spreker

De pianist

De auteur

Clinics

Reserveren

Boeken bestellen

Contact

Over jhr. Bert-Jan van der Mieden

Mensen en organisaties willen gelukkig en succesvol zijn, door hun verlangens en doelstellingen te realiseren. Dat kunnen zij door de regie in leven, wonen en werken stevig in eigen hand te nemen. En die regie krijgen we door vertrouwen, verbondenheid en vitaliteit.

Floreren door regie
Van der Mieden laat mensen en organisaties floreren door regie. Hij laat ons eerst onze verlangens en doelstellingen ontdekken, door ons te leren luisteren; naar ons zelf, de ander en het andere. Bert-Jan van der Mieden doet dat niet alleen via het gesproken woord, maar ook door zijn klassieke piano-improvisaties. Hij stemt zich daarbij af op het instrument, de omgeving en zijn publiek. Hij weet daarbij niet wat hij gaat spelen en kan het ook niet meer naspelen. Een unieke belevenis. Bert-Jan neemt je in zijn (interactieve) verhaal en zijn pianospel mee op een boeiende reis: Ontspannend en inspirerend.

Bewustwordingspsychologie
Sinds 1992 helpt hij vanuit zijn eigen bureau Pyramide als levensregisseur en organisatieregisseur vertrouwen, verbondenheid en vitaliteit te herstellen en/of te versterken. Hij is auteur van het standaardwerk "De mens in de 21e eeuw". Daarin introduceert hij de "bewustwordingspsychologie" en het daarop gebaseerde vertrouwensmanagement. Door zijn unieke combinatie van inzichten, kennis en levens- en werkervaring; als (executive)coach, loopbaanprofessional, trainer, psychosociaal therapeut en partner- en relatietherapeut, en als pianist, wordt Bert-Jan van der Mieden gezien als specialist op het gebied van persoonlijk en perspectiefvol leiderschap.

Nieuws

Beste speech van Nederland

Bert-Jan van der Mieden heeft meegedaan aan de wedstrijd Beste speech van Nederland van de Professional Speakers Association Holland. In zijn inzending wisselt hij zijn sprekerskwaliteiten af met zijn pianospel.

Regienetwerk van start

Bert-Jan van der Mieden start het PyramideRegieNetwerk (PRN). Om, in alle bescheidenheid, de wereld te verbeteren. Tijdens de netwerkbijeenkomsten gaat het echt ergens over. Individuele, organisatorische, maatschappelijke en levensbeschouwelijke uitdagingen worden uitgediept.

Doel en belang

Het netwerk slaat een brug tussen de acht maatschappelijke disciplines: bedrijfsleven, kunst & cultuur, NGO's, overheid, particulieren, politiek, religie en wetenschap. “Alleen als die samenwerken kunnen we de maatschappelijke uitdagingen optimaal aanpakken,” aldus Van der Mieden.

Uitgangspunt van het PRN is dat de mens centraal wordt gesteld. “Als je dat doet, kun je daarna veel makkelijker en effectiever met organisatieprocessen aan de gang. Er zijn universele verlangens en eigenschappen en de overeenkomsten zijn groter dan de verschillen. Het is van belang dat we ons ieders unieke bijdrage aan het geheel realiseren, en de kansen die dit ons en de samenleving biedt.”

Wilt u meer informatie neem dan contact op met Bert-Jan van der Mieden.